LMU

LM Kredsen

Program

Luthersk Mission i Skjern er en del af Luthersk Mission i Danmark, stiftet 1868.
Grundlag: Foreningen bygger på de Bibelske Skrifter som Guds inspirerende, fuldt troværdige og urokkelige ord og eneste kilde og norm for kristen tro, lære og liv.
Grundlaget er endvidere Den Danske Folkekirkes evangelisk-lutherske bekendelse som sand og forpligtende tolkning af De Bibelske Skrifter.
Foreningens formål er at virke for Evangeliets fremme gennem en samlet og ordnet anvendelse af de kræfter og gaver, som Gud giver.
Vores arbejde lokalt er: Ugentlig børneklub, juniorklub, teenklub, korarbejde, ungdomsarbejde samt voksen- og ældrearbejde.
Der anonceres i eget blad Kredskontakt, dagspressen og Kirkebladet.