Bibelstudiegrupper Header

Bibelstudiegrupper

En bibelstudiegruppe er en gruppe på typisk 10-12 personer, som samles for at arbejde sig dybere ind i Bibelen med henblik på at komme til at forstå mere af den. Bibelen er Guds ord til os om hans frihedsbudskab og storhed. Som hjælpemiddel bruges ofte et studiehæfte eller en bog efter bibelstudiegruppens eget valg, men Bibelen er grundbogen.

Bibelstudiegrupperne tilknyttet Luthersk Mission i Skjern samles i private hjem ca. 10 gange om året. Hvert 3. år laves en ny fordeling af personerne i grupperne.

Nogle særlige bibelstudiegrupper er beregnet for personer, som kun har begrænset eller slet ingen forhåndskendskab til kristendom og Bibelen. Nærmere oplysning om disse grupper, som kaldes åbne bibelstudiegrupper, fås ved henvendelse til  Søren Eriksen, tlf. 9735 3869. Læs også under knappen nedenfor.

Spørgsmål eller ønsker vedrørende bibelstudiegrupper i øvrigt rettes til  Troels Nørgaard Held, tlf. 9735 2505

Læs mere her