Om LM Kredsen Header

Om LM Kredsen

Luthersk Mission i Skjern er en del af Luthersk Mission i Danmark, stiftet 1868.
Foreningens lange navn er Luthersk Missionsforening til Evangeliets fremme.
Grundlag: Foreningen bygger på de Bibelske Skrifter som Guds inspirerende, fuldt troværdige og urokkelige ord og eneste kilde og norm for kristen tro, lære og liv.
Grundlaget er endvidere Den Danske Folkekirkes evangelisk-lutherske bekendelse som sand og forpligtende tolkning af De Bibelske Skrifter.
Foreningens formål er at virke for Evangeliets fremme gennem en samlet og ordnet anvendelse af de kræfter og gaver, som Gud giver.
Vores arbejde lokalt er: Ugentlige børnekredse, junior-kreds, korarbejde, ungdomsarbejde samt voksen- og ældrearbejde og arbejde blandt flygtninge og indvandrere.
Der anonceres i eget blad Kredskontakt, dagspressen og Kirkebladet.

Kontakt os